Från insikt till vision hjälper vi varumärken att växa. Genom att på djupet förstå människors beteenden och drivkrafter formar vi nya insikter som leder oss i utvecklingen av strategi, design and kommunikation.

Vi skapar, utvecklar och förädlar varumärken och gör dom tydliga och attraktiva. Vi hjälper våra kunder utforska nya territorier, utmana nuläget och utvecklas i nya spännande riktningar.

I alla projekt arbetar vi enligt vår metod "from Insight to impact" och vårt erbjudande omfattar sex kompetensområden: varumärkesstrategi, design, kommunikation, digital upplevelse, innovation och kultur.

1Strategi

Definiera varumärkets potential, sätt rätt struktur för erbjudandet och att en skapa tydlig riktning framåt.

– Varumärkesplattform

– Brand narrative & purpose

– Varumärkesarkitektur

– Namngenerering

– Insight & trend

– Varumärkes- och kategoriresearch

2Design

Skapa visuella uttryck och utveckla kundupplevelser som engagerar.

– Visuell identitet

– Förpackningsdesign

– Industridesign

– Motion design

– Physical & spacial design

– Production design

– Copy / Microcopy

3Kommunikation

Aktivera varumärket i alla kanaler.

– Advertising

– Införsäljningsmaterial

– Messaging platform

– Varumärkes- och produktfilmer

– Content production

– Internal communication

4Digital upplevelse

Utveckla, bygg och leverera digitala produkter och tjänster.

– Augmented reality

– Trendanalys och tech-mining

– Tjänsteutveckling

– UX-/UI-design

– Strategi för kundupplevelser

5Innovation

Identifiera möjligheter och utveckla nya idéer, koncept, produkter och tjänster.

– Innovation strategy

– Co-creation

– Prototyping

– Idégenerering

– Konceptutveckling

– Opportunity mapping

6Kultur

Definiera värderingar, skapa internt engagemang och implementera varumärkesarbetet.

– Brand values and leadership principles

– Employer value proposition (EVP)

– Employer brand audit

– Employer brand communication

– Intern varumärkesaktivering

– Brand transition support