Visselblåsning

Alla medarbetare, kunder och samarbetspartners ska känna sig trygga och veta att de kan anonymt rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör företaget utan rädsla för negativa konsekvenser.

Genom att uppmuntra till en öppen och ansvarstagande företagskultur är vi övertygade om att situationer med missförhållanden och allvarliga händelser kan förebyggas. Om sådana trots våra förebyggande insatser skulle inträffa, är vi fast beslutna att aktivt hantera och lösa dessa situationer snabbt och med stor omsorg.

Anställda uppmuntras att rapportera alla missförhållanden och allvarliga händelser som de uppfattar som överträdelser av lagar, riktlinjer, interna styrdokument eller liknande.

Anmälan ska ske genom att:

  • Kontakta en person i ledningsgruppen eller närmaste chef.
  • Kommunicera anonymt genom visselblåsarkanalen